Bellingenøglen - Bellinge


Bellingenøglen, broncenøgle fra Vikingetiden

Intro

Bellingenøglen er en broncenøgle på ca 6 cm fundet i grusgrav ved Bellingebro. Opbevares på Fyns Stiftsmuseum

Om Bellingenøglen

Bellingenøglen, der opbevares på Fyns Stiftsmuseum, blev købt til museet af Hans Jensen i 1881 for 20 kr. Nøglen skulle være fundet i ”en grusbanke til venstre for Bellinge Bro, når man kommer fra Odense”. Beskrivelsen af findestedet refererer til den gamle grusgrav mellem Åbakken og Odense Å.
Bellinge-nøglen er 6,1 cm lang og støbt i bronze. Den stammer formentlig fra før Vikingetiden ca. år 800 – 1050.
Hvad nøglen konkret har været brugt til, hvem der har båret den og hvorfor den er havnet her, kan man kun gætte om.
En granitsten med relief af Bellingenøglen og inskription er opstillet ved åstien neden for Åbakkens fællesareal.