Bohøj


Tomten af Bohøj er skjult under træerne, og dens omrids ses derfor lettest ved vintertide som en mørk skygge mellem stammerne. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Intro

I dag er Bohøj blot en skygge af sig selv, men da den blev opført i yngre bronzealder har den næppe været mindre end den nærliggende Lusehøj.