Fraugde Anlæg, Fraugde, Odense Kommune


Mindesten over uddeler Jens Rasmussen i Fraugde Anlæg


Mindesten over uddeler Jens Rasmussen i Fraugde Anlæg

Intro

I anlægget i Fraugde står dette mindesmærke over Jens Rasmussen, der skænkede sognet anlægget.