Hjemstedgård


Hjemstedgård. Foto: John Frederiksen

Intro

Den fredede Hjemstedgaard er et smukt eksempel på en velbevaret vestslesvigsk gård.

Hjemstedgård

Hjemstedgaard er en smuk, gammel vestslesvigsk gård, der med nænsom hånd er restaureret, så den i dag fremstår som i sin storhedstid. Overalt er det svære håndhuggede tømmer bevaret, ligesom de for egnen så typiske flisedækkede vægge og kakkelovne.

Hjemstedgaard, der blev bygget i 1641, umiddelbart efter stormflodskatastrofen, har i sin nuværende skikkelse eksisteret i næsten 400 år. I 1965 blev gården købt af familien Møller, der påbegyndte et omfattende restaureringsarbejde. Gården føres nu videre af 2. generation. Fra gården sælges de såkaldte Hjemstedduge.