Rømø


Låningsvej ved Rømødæmningen. Foto: Hans Hagge


Grøblerender ved Rømødæmningen. Foto: Hans Hagge

Intro

Rømø er den største danske ø i Vadehavet. Med åbningen af Rømødæmningen i 1948 begyndte nye tider på Rømø.

Rømø

Rømø er den største af de danske Vadehavsøer og den, det er lettest at komme til på grund af Rømødæmningen. Dæmningen påbegyndtes som beskæftigelsesarbejde i 1939 og indviedes i 1948. Nord for dæmningen kan man se grøblerender og rester af slikgårde. Rømø har ingen egentlig bydannelse, men derimod en lang række mindre landsbybebyggelser langs østkysten, hvor de ligger i læ af det sammenhængende klitareal, der fra nord til syd strækker sig i hele øens længde.

Rømøs økonomi var i århundreder baseret på søfart og hvalfangst. Med åbningen af Rømødæmningen i 1948 og Rømø Havn i 1964 begyndte de nye tider på Rømø. I dag ernærer Rømøs befolkning sig af turisme og i mindre grad af fiskeri.


Video

Se Vadehavets Formidlerforum's video om Historisk hvalfangst på Rømø