Sankt Hans Præstegård


Sankt Hans Præstegård


Sankt Hans Præstegård


Sankt Hans Præstegård

Intro

Bygningen er oprindeligt opført o. 1450 som sygehus til Johannitterklostret og indrettet til præstegård 1541. Ombygget 1636, hvor den fik en ekstra etage som det fremgår af gavlindskriften. I 1906 blev den restaureret af arkitekt Niels Jacobsen.