Allesø-Broby-Næsby Lokalhistoriske arkiv


Allesø-Broby-Næsby Lokalhistoriske Arkiv har til huse på Næsby Skole på Skolevej 9. Foto: Jorgen Pedersen 2005

Intro

Allesø-Broby-Næsby Lokalhistoriske arkiv har til huse på Næsby Skole (oven på SFO)

Arkivets åbningstider:
Første torsdag i måneden kl. 14-15.30 eller efter aftale med arkivlederen
Jørgen Pedersen - tlf.: 6597 8313
Juli måned holder vi lukket.
Arkivets adresse:
Skolevej 9, Næsby, 5270 Odense N.
e-mail: 461-03@lokalarkiver.dk