Anders Glarmester


Blyaffald og sprosser fundet ved udgravningen af Hovedgårdens have.


Skår af tilskåret vinduesglas fundet ved udgravningen i Hovedgårdens have.


Udgravningen af Silkeborgs Hovedgårds have.


Tegning af en glarmester fra renæssancen på arbejde.


Sprængjern fundet i Hovedgårdens have.

Intro

I slutningnen af 1500-tallet var Silkeborgskovene Danmarks glasmageregn. Man har i Silkeborg Hovedgårds have, fundet affald fra et glarmesterværksted fra omkring år 1600 i 1990'erne.

I Silkeborg Slots regnskaber optræder en glarmester i 1600-tallet, ved navn Anders. Anders boede i nærheden af slottet. Han leverede bl.a. af at producere glar (vinduesglas) til Silkeborg Slot.
Anders Glarmester, videreforarbejdede de halvfabrikerede glasruder, der kom fra glashytterne i Glarbo.

Hans navn figurerer ligeledes i forbindelse med vinduer leveret til Rosenholm nordøst for Aarhus. Dette kan skyldes, at det kun var de rigeste personer der var en del af kundekredsen. Han havde derfor også sit virke udenfor Silkeborgområdet for at dyrke en større kundekreds.


I forbindelse med renæssanceåret 2006, udgravede Museum Silkeborg teglovnen samt glarmesteraffaldet. Udover store mængder glas og bly fandt man et sprængjern, det hele er i dag er udstillet på Silkeborg Hovedgård.
Sprængjernet er forløber for glarmesterdiamanten.
Sprængjernet anvendes til at skære, og på den måde forme glasset. Dette gøres ved at sprængjernet varmes op, og den glohede spids trækkes hen over glasstykket, som er fugtet på forhånd. Glasset kan derefter let knækkes i den bane, hvor man har trukket jernet.