Andrupstien

Intro

Stien fik navn den 25. juni 1973, og den blev anlagt i 1974 vest for Esbjergparken.