Bønnerup Strand


Gaden "Havet"

Intro

Fiskerby med enkle grundmurede huse, der er placeret langs et lige vejforløb og orienteret mod havet. Bebyggelsesstrukturen er tydeligt aflæselig.