Badehusvej


4 kvinder i badetøj og en lille pige siddende på trappen og ser på ved Aalborg Strømbadeanstalt.

Intro

Gadens navn stammer fra A/S Strømbadeanstalten, der i 1871 blev anlagt ud for vejen. Her kunne alle mod en betaling på 25 øre (1893) bade i limfjordsvand på et tidspunkt, hvor badeværelset endnu ikke rigtigt var kommet til Aalborg.

''Badeanstalter'' Ud over Strømbadeanstalten kunne "Den offentlige Badeanstalt" øst for Teglgaardshavn benyttes af byens mænd, her lå i øvrigt også den militære badeanstalt, hvorimod byens kvinder kunne benytte "Kommunens Badeanstalt for Kvinder", der lå øst for jernbanebroen i området, hvor De Danske Spritfabrikker nu er beliggende. Hvornår Badehusvej blev døbt er uklart, i 1885 har gaden på stabssergent Krags kort fra dette år blot betegnelsen "Til Badehusene". I 1893 benævnes vejen Badevej i Aalborg Byråds Forhandlinger og i 1895 benævnes den Badehusvejen i Aalborg Vejviser. C.W. Obel flyttede efter branden på Klostertorvet i 1897 sin fabrik ud på Badehusvej, den var på dette tidspunkt Danmarks største tobaksfabrik. Fabrikkens bygninger eksisterer fortsat og huser i dag offentlige kontorer og dele af Aalborg Universitet.

''Aalborg Byråds forhandlinger'' 1893, tillæg ''XVIII Kort over Aalborg Havn og Havnepladser '' ''Værnfeldt'' ''Aalborg Vejvisere '' 1893 1895 ''Aalborgs Historie'' Bind 5 side 436-437 Bind 6 side 160