Bistrup nedkastningsplads


Ole Geisler, fremtrædende modstandmand. Nedkastet som faldskærmsmand febr. 1943. Medlem af sabotageudvalget og militærudvalget. i Frihedsrådet.


Gunnar F.Christiansen,. F. 1916. Mejerist, britisk løjtnant. Christiansen uddannedes af den engelske faldskærmsorganisation SOE til telegrafist. Han fungerede i Danmark fra feb. 1943 til sin arrestation i april 1944. Sendt i koncentrationslejr i Tyskland


Gunnar Christiansen. SOE faldskærmsofficer.


Captain Ole Geisler D.S.O


Ole Geisler,1915-1948. Ingeniør, britisk kaptajn. Tilknyttet den engelske faldskærmsorganisation SOE. Virkede som næstkommanderende i SOE i Danmark fra feb. 1943 til Befrielsen. Medlem af Frihedsrådets M-udvalg og senere i sabotage-udvalget


Fire faldskærmsmænd fra SOE fotograferet efter krigen. Fra venstre: Knud Pedersen, Adolf Larsen, Max Mikkelsen og Hans Hansen


Ole Geisler.


Geisler, Ole


Maskingenkendt tekst fra fotokuvert: Omtale vedr. fundet af Hans Henrik Larsens lig (Berl. Tid. 3. maj 1943).


Maskingenkendt tekst fra fotokuvert: Faldskærmsmanden Gunnar Christensen -Kaj . Oslo .


Maskingenkendt tekst fra fotokuvert: Øverst yderst til højre Ole Geisler og ved siden af ham Knud E. Pedersen. I nederste række fra højre. Mogens Wieth, Frantz Lassen og fr. Larsen (?). Stedet måske Eremitagesletten


Maskingenkendt tekst fra fotokuvert: Fl. B. Muus, Varinka Muus, Chr. Macsen, "Axel" Ole Geisler

Intro

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Frederiksborg Pladsnr.: 0 - Pladsnavn: Bistrup Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 7 - D3: 800 m syd for "i" i Bistrup Kilder: Hæs. Info: plac. iflg. db43

Dato: 16.02.1943, Kodenavn:Intet modtagehold

4

1

Om aftenen den 16. februar 1942 blev 4 SOE-agenter nedkastet ved Furesøen. Holdet bestod af lederen Ole Geisler, telegrafisten Gunnar Christensen og sabotageinstruktørerne Adolf T. Larsen og Hans Henrik Larsen. Nedkastningen gik godt - og de nåede det sidste S-tog fra Holte til København.

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 196. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 38ff.