Bjørnen

Intro

Kaj Nielsen (1910 - 1990) Bjørnen, 1978 - bekræfter både Nielsens interesse for dyeremotiver og hans trang til runde harmoniske former

Kaj Nielsen (1910 - 1990)
Bjørnen, 1978
Granit

Placering: Vestre Skole, Roersvej 10
Skænket af Albani Fonden


Kaj Nielsen. (1910-1990)

Kaj Nielsen var autodidakt som kunstner. Han udførte en lang række portrætter og dyreskulpturer. Dyreskulpturerne er forenklere, tunge og fantasifulde, trods deres meget stiliserede udtryk giver de en levende karakteristik af dyret. Hans primære materialevalg var granit, han startede ud med at skære i træ, men i granitten fandt han den rette tyngde. Særligt dyreskulpturerne tager udgangspunkt i stenens materialitet og oprindelige form.