Blåbæk Mølle


Blåbæk vand- og vindmølle ca. 1910. Vindmøllen, som blev brugt, når der ikke var vand nok, ligger bekvemt i forhold til vandmøllen.


Blåbæk Vand- og vindmølle ca. 1950. Samme som til billedet fra 1910 - jeg forestiller mig at man vælger det ene eller det andet billede.


Blåbæk Mølles gårdsplads ca. 1910. Gårdspladsen. Bemærk trapperne på møllehuset til venstre - de er lavet af udtjente møllesten.


Vandhjul. Blåbæk vandmølle har to vandhjul - det ene trak kværnene, det andet et stampeværk til vadmel.


Kværne i vandmøllen. Midt på kværnloftet sidder et stort tandhjul, der fordeler kraften ud til tre kværne.


Vindmølle. Blåbæk vindmøller e bygget som supplement til vandmøllen i 1828.


Gennemkørsel. I vindmøllens kælder er der en gennemkørsel, så vognene kunne køre helt ind i møllen med kornet.


Mølleidyl. Blåbæk Mølle er med sin fantastiske beliggenhed og gamle huse indbegrebet af dansk mølleidyl.

Intro

Blåkilde Mølle ligger naturskønt ved Fakse Å. De tidligste kilder nævner vandmøllen i 1472. Den nuværende møllebygning er fra 1838. Enkelte dele stammer fra 1660'erne, hvor møllen blev genopbygget efter svenskekrigenes ødelæggelser. Møllen har to overfaldshjul...

Blåkilde Mølle ligger naturskønt ved Fakse Å. De tidligste kilder nævner vandmøllen i 1472. Den nuværende møllebygning er fra 1838. Enkelte dele stammer fra 1660'erne, hvor møllen blev genopbygget efter svenskekrigenes ødelæggelser. Møllen har to overfaldshjul. Et driver de tre kværne, mens det andet engang trak et stampeværk til vadmel. Hjulet trak senere en sav. I 1828 opførtes en vindmølle som hjælpemølle. Møllen var fæstemølle under Rosendal Gods indtil 1929. Den gik ud af drift i 1939. Mens vandmøllen stadig er funktionsdygtig, er vindmøllen ukomplet og ret hårdt restaureret. ''Bryllup af praktiske årsager'' 28-årige Søren Schiølert gik nok snarere efter møllen end enken, da han i 1821 giftede sig med den 13 år ældre Christiane Schrøder i Blåbæk Mølle. Ægteparret fik ingen børn. Som møllersøn satte Schiøler så meget desto mere ind på at forbedre sit mølleri. Han søgte herskabet på Rosendal Gods og kongen om tilladelse til at bygge en hollandsk vindmølle. Den skulle supplere vandmøllen. Vindmøllen er imponerende for sin tid og har en port til gennemkørsel i den kampestenssatte undermølle. Møllekroppen var oprindelig tækket med strå, men har siden 1872 haft spåntag. Christiane Schrøder døde i 1845. Samme år giftede mølleren sig med en 12 år yngre kvinde, som han fik flere børn med inden sin død i 1869.