Bogø Havn - Lindebroen

Intro

På øens sydside ved Lindebroen ligger Bogø Havn. På matrikelskort fra første halvdel af 1800-tallet er der på dette sted markeret et "Baadeleie". Her var der engang i 1800-tallet blevet etableret en anløbsbro i form af en knapt 5 meter bred, brolagt mole, beskyttet af et lille stenrev mod øst.