Borris HedeIntro

Stort hedeområde. Gl. landevej med bevarede milesten, gravhøje, rakkerstuerne, utallige, intakte gamle vejspor, militært øvelsesterræn med Borris lejren. Tomterne af gårdene, tvangsflyttede i begyndelsen af 1950'erne, ligger tilbage sammen med tydelige spor af deres marker, pløjet med ryggede agre.