Brændejern fra Ebberup


Dette brændejern (fra 1800-tallet) til heste eller kvæg tilhørte Rasmus Rasmussen Ebberup, og dyrene blev mærket RRS. Brændejernet findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

I westernfilm ser man, hvordan kvæget bliver brændemærket. Denne form for markering af ejendomsret var også almindelig på heste og kvæg i ældre tid. Tyveri af husdyr var strengt forbudt og blev straffet meget hårdt.

For 6.000 år siden begyndte de første bønder på Fyn at dyrke jorden og holde husdyr. Igennem årtusinder lærte bønderne at udvikle afgrøder, forædle husdyr og opfinde nye og bedre dyrkningsredskaber. Indtil 1950 var landbruget det største erhverv på Fyn. I dag er det kun ca. 5.000 fynboer, der arbejder inden for landbrug, gartneri og fødevareindustri.
Landbruget i fællesskabstiden 1200-1800 Byens mænd mødtes på bystævnet for at aftale og fordele det arbejde, der skulle laves i byens marker. På stævnet blev der drukket masser af øl. Bøder for arbejde, der ikke var gjort, blev betalt enten med penge til byens kasse eller i form af øl.

Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.