Brahetrolleborg Kirke


BTborgvueNV.jpg. Kirken fra nordvest. Dens usædvanlige højde skyldes nedrivningen af de lavere sideskibe i 1450.


BTborgindskrift2.jpg. En munk på klostrets teglværk har omkring 1450 noteret færdiggørelsen af kirken i stenens bløde ler.


Brahetrolleborg, Kirke. Brahetrolleborg, Kirke


Brahetrolleborg, Indre. Brahetrolleborg, Indre


Brahetrolleborg, Klosterfløjene. Brahetrolleborg, Klosterfløjene

Intro

Kirken på sydfynske Brahetrolleborg ligner ikke nogen anden sognekirke. Høj og smal dominerer den hele herregårdsanlægget. Tilsammen udgør herregård og kirke Nordens bedst bevarede cistercienserkloster...

Kirken på sydfynske Brahetrolleborg ligner ikke nogen anden sognekirke. Høj og smal dominerer den hele herregårdsanlægget. Tilsammen udgør herregård og kirke Nordens bedst bevarede cistercienserkloster. I 1100-tallet udsprang cistercienserne som en streng klosterorden fra de franske klostre Citeaux og Clairveaux. De levede efter klosterløftets bud ”bed og arbejd” for at opnå en åndelig forening med Gud. Munkene grundlagde på de første 100 år mere end 500 nye klostre i Europas tyndt befolkede områder. De opdyrkede jorden mellem bønnerne. Klostret Insula Dei (Guds Holm) blev grundlagt i de sydfynske skove omkring 1172. Klostret overgik i 1536 til kongen og blev herregård. ''Kirker er et modefænomen'' Det var tidskrævende at bygge et kloster. Byggeriet ved Brahetrolleborg strækker sig over 200 år. Middelalderens skiftende arkitekturidealer er afspejlet i bygningerne. Kirkens østgavl fra omkring 1250 står i romansk stil med rundbuede vinduer, men efter et byggestop kommer nye folk til med gotikkens moderne spidse buer. Da kirkemuren mod klostergården står færdig omkring 1300, er udviklingen igen løbet fra projektet. Nye former til vinduer og hvælvinger bliver indført efter udenlandske forbilleder. Men munkene ender med en midlertidig løsning. De skal jo videre med resten af klosteret. Omkring 1450 er kirken omsider færdig efter en mindre ambitiøs plan uden sideskibe.