Brandforsøg på Brandt og Ravntofts tømmerplads, 01.07.1942


De opstablede brædder og andre materialer set i retning mod Teglholmsgade.


Rids over virksomheden og dele af det omkringliggende område.


Ildens arnested ses midt i billedet mellem de to stabler med træ.


Bræddestablen set fra modsatte fortov.


Røntgenfotografi af en af de fundne, ueksploderede sprængladninger. Pakkerne indeholdt ca. 600 g. sprængstof og en tændladning. De indeholdt ligeledes en lille flaske med en olie- og benzinblanding, som politiet ikke umiddelbart kunne forstå meningen med.


Røntgenfotografi af en af de fundne, ueksploderede sprængladninger. Pakkerne indeholdt ca. 600 g. sprængstof og en tændladning. De indeholdt ligeledes en lille flaske med en olie- og benzinblanding, som politiet ikke umiddelbart kunne forstå meningen med.


En af de ueksploderede brandbomber.


En af de ueksploderede brandbomber.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Brandforsøget menes at være en del af en række, i alt 9, sabotagebrande og -forsøg i sommeren 1942.

0

0

Hjørnet af Teglholmsgade og Vester Teglgade

København

0 København

KOPAAS-19-86, AS-9677, AS-9832*Kjeldbæk, 1997.