Brandsabotage mod Ernst Pilgaards Skotøjsfabrik, 23.08.1943


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Rids over fabriksbygningens stueplan med de nærmeste omgivelser.


Rids over de brandhærgede lokaler i stueetagen. "1" markerer det sted, hvor man fandt resterne af en brandbombe og 2 såkaldte "tidsblyanter", anordninger til at tidsindstille bomben...


Fabriksbygningen set fra gårdspladsen.

Skotøjslageret set mod nord. Foran døren til træskolageret ligger en del brændt lædermateriale. På den første hylde til højre i billedet var brandbomben "3" anbragt.


Hylden hvor brandbombe "3" var anbragt. Pilen viser selve ladningen.


Brandbomben "3". Pakken, der var lavet af brunt indpakningspapir, indeholdt 12 benzinbrandbomber af engelsk oprindelse.


Det bord i værkstedet, hvor man fandt resterne efter en brandbombe. Findestedet er markeret med en rød pil.


"1" markerer de bombedele, som blev fundet under bordet i værkstedet. "2" viser resterne af den bombe, der blev fundet mellem skotøjslageret og værkstedet, mens "3" er den udpakkede, ueksploderede brandbombe fra skotøjslageret.

Intro

Fabrikken, som havde leveret knap 4000 børnesko til Tyskland og skaftestøvler til Værnemagten, mistede 2 udbygninger til flammerne. Der blev anvendt 3 brandbomber ved sabotagen, hvoraf den ene ikke gik af.

112176

3140928

St. Sct. Mikkelsgade 10

Viborg

57 Viborg

AS-57-200

KF5-717

KL-1394