Broager Kirke


Broager Kirke. Kirken med de to karakteristiske tårne

Intro

Broager Kirke ligger i Sønderjylland. Kirkeskibet og koret er i romansk stil. Det brede vesttårn har to høje spir og er muligvis også bygget allerede i romansk tid. Kapellet og sakristiet er i gotisk stil. Hele kirken er opført i teglsten...

Broager Kirke ligger i Sønderjylland. Kirkeskibet og koret er i romansk stil. Det brede vesttårn har to høje spir og er muligvis også bygget allerede i romansk tid. Kapellet og sakristiet er i gotisk stil. Hele kirken er opført i teglsten. På kirkegården står landets højeste tømrede klokketårn fra 1650. Kirken har kalkmalerier fra forskellige perioder. Mest iøjnefaldende er de sengotiske i skibets østhvælv og i nordkapellet. Kapellets malerier viser legenden om dragedræberen Sankt Jørgen og hans martyrium. Billederne har sammen med kirkens udskårne mandshøje træfigur af dragedræberen fra senmiddelalderen dannet ramme om kapellets Sankt Jørgens-kult. ''Klokkering efter alder'' Dødsringning eller sjæleringning spillede en stor rolle i middelalderen. Formålet var at kalde sognets beboere til bøn for den døde. Ringningerne blev gentaget syv og 13 dage efter selve dødsfaldet samt på årsdagen. Broager Kirke havde detaljerede regler for klokkeringning. En oplysning nedfældet i 1863 fortæller, hvordan Broager Kirkes tre klokker tidligere ringede for sognets døde. Hvis den afdøde var under otte-ti år, ringede man med kirkens mindste klokke. Den mellemste klokke blev brugt, hvis den døde var ældre end ti, men stadig ukonfirmeret. Kirkens største klokke blev brugt, hvis den døde var konfirmeret. I resten af Danmark ringede man også med udgangspunkt i den dødes alder. Derimod ringede kirkerne i nabolandene Sverige og Finland efter den dødes køn.