Broskovvejen


Broskovvejen 1. Broskovvejen


Broskovvejen hulvej. Hulvej der fører op fra Broskovvejen

Intro

På Sydsjælland strækker sig flere stenlagte veje fra forhistorisk og historisk tid. To af vejene findes ved Broskov mellem Snesere og Præstø. Engang i den romerske jernalder (0-400 e.Kr.) blev den første vej anlagt over et vadested ved Hulebækken...

På Sydsjælland strækker sig flere stenlagte veje fra forhistorisk og historisk tid. To af vejene findes ved Broskov mellem Snesere og Præstø. Engang i den romerske jernalder (0-400 e.Kr.) blev den første vej anlagt over et vadested ved Hulebækken. Vejen er 3,5 meter bred og er lagt af flade sten, der passer nøje sammen. Langs kanten står store, ovale sten på højkant. På et tidspunkt blev vejen opgivet og groede til. Men overgangen ved vadestedet blev taget i brug igen i middelalderen cirka 1000 år senere. Man anlagde en ny vej, der delvis genbrugte den gamle vej som fundament. ''Jernalderens velhavende brobygger'' På den nordlige bred af Hulebækken fører seks hulveje gennem Storkeskoven. De løber ned til de brolagte veje og har ført trafikken videre mod nord i tre forskellige spor. Man ved ikke med sikkerhed, om hulvejene er lige så gamle som den ældste af de brolagte veje. Men hulvejene viser, at ruten og overgangsstedet har været flittigt benyttet. Ved Skovgårde knap otte kilometer syd for Broskov har arkæologer for nylig fundet en gravplads fra samme periode som den ældste vej. Flere af gravene var rigt udstyret og indeholdt bl.a. glas importeret fra romerriget. Luksusgenstandene viser, at der i jernalderen boede en rig, lokal slægt, der havde stor indflydelse i området. Måske hviler bygherren til prestigebyggeriet Broskovvejen i en af gravene?