Dag Hammarskjölds Gade


Dag Hammarskjølds Gade set fra Politigården. Til højre ses De Forenede Vagtselskabers bygning og til højre Bethania Kirken

Intro

Navngivet den 03.05.1965 i forbindelse med opførelsen af politigården og Bethaniakirken. Gaden er opkaldt efter Dag Hammarskjöld (1905-61) svensk økonom og embedsmand, der fra 1953-61 var FNs generalsekretær. Han modtog i 1961 posthumt Nobels Fredspris for sit fredsbevarende arbejde.