Danalien

Intro

Navngivet den 25. September 1989. Danalien er beliggende i et boligområde ved Sohngårdsholmvej - fra Sohngårdsholmsvej til Blegkilde Torv. Arealet var tidligere ejet af Cementfabrikken Danmark - senere Dansk Eternit.