Danmarks første trykte bog


Danmarks første trykte bog, som blev trykt i Odense i 1482 af bogtrykkeren Johann Snells. Bogen findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Danmarks første trykte bog blev trykt i Odense. Det var bogtrykkeren Johann Snells, der i 1482 trykte en lille bog uden billeder: Descritio obsidionus urbis Rhodie. En beskrivelse af Rhodos belejring og angreb af tyrkerne i 1481. Det blev en bestseller!

Danmarks første bog blev trykt i Odense i 1482. Fra da af blev det muligt at sprede viden i et hidtil uset omfang og tempo. Den trykte bog spiller stadig en vigtig rolle i skolesystemet, men brugen af den har udviklet sig fra latinskolernes udenadslære til nutidens ansvar for egen læring. Fynboen Christen Kold, der var frontkæmper i friskolebevægelsen, var med til at starte denne udvikling.
Danmarks første bog Bogtrykkeren Johan Snell kom egentlig til Odense i 1482 for at trykke en fornem bønnebog. Ved siden af arbejdede han på en mindre udgivelse med titlen ”Descriotio obsidionis urbis Rhodie”. Bogen er en mellemting mellem en nyhedsrapport og et propagandaskrift, der fortæller den drabelige historie om tyrkernes angreb på Rhodos i 1481. Den lille bog var den første, der blev trykt i Danmark, og den blev en ren bestseller.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.