Drabet på Knud den Hellige


'Knud den Helliges drab i Sct. Albani Kirke 1086', malet af C. A. Benzon, 1843.

Intro

I 1086 døde kong Knud den Hellige ved alteret i Albani Kirke. Kongen brugte natten foran alteret på at bekende sine synder, men tidligt om morgenen blev et spyd skudt gennem vinduet og ramte ham i hjertet. Kongen faldt om på gulvet med udbredte arme.

I 1086 måtte kong Knud den Hellige lade livet ved alteret i Albani Kirke i Odense. Drabet var resultatet af et oprør mod kongens nye strafmetoder over for stormændene. Aftenen før drabet forlod kongen den belejrede kongsgård for at gå til aftensang. Oprørerne fulgte efter og forsøgte uden held at trænge ind i kirken. Kongen brugte hele natten foran alteret på at bekende sine synder, men tidligt om morgenen blev et spyd skudt gennem vinduet og ramte ham lige i hjertet. Kongen faldt om på gulvet med udbredte arme. (Begivenhederne ifølge en beskrivelse fra samtiden.)
Magt og oprør Magten har vist sig i mange skikkelser på den store ø midt i Danmark. Med mønter og monumenter, forbud og straf har magthaverne mindet fynboerne om, hvem der bestemte. Men mod magten lurede oprøret!
Mod magten: oprør!
Fynboerne er gennem tiden blevet styret med hård hånd af en række magtfulde mennesker. Men de har også gentagne gange sat magten på prøve og gjort oprør mod både konger, patriarker og globale aktører.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.