Drostholm


Drostholm. Voldstedet Drostholm ligger i udkanten af Vinten Skov ved Horsens. Det er delt i en kvadratisk hovedgårdsbanke på af en voldgrav

Intro

Voldstedet Drostholm ligger i udkanten af Vinten Skov ved Horsens. Det er delt i en kvadratisk hovedgårdsbanke på cirka 30 x 27 meter, omgivet af en voldgrav, og vest for Drostholm ligger endnu en banke med en diameter på cirka 35 meter med omliggende voldgrav...

Voldstedet Drostholm ligger i udkanten af Vinten Skov ved Horsens. Det er delt i en kvadratisk hovedgårdsbanke på cirka 30 x 27 meter, omgivet af en voldgrav, og vest for Drostholm ligger endnu en banke med en diameter på cirka 35 meter med omliggende voldgrav. Der har aldrig været foretaget egentlige arkæologiske udgravninger på voldstedet, men der er fundet munkesten på den firkantede borgbanke. Her har der formentlig stået et tårn og borgens hovedbygning, mens stalde og lader var placeret på den runde banke. Det er den typiske udformning af borganlæg fra 1200-1300-tallet. ''Sviende nederlag kostede borgen'' Det er ikke meget, vi kender til Drostholms historie fra de skriftlige kilder. I midten af 1300-tallet var borgen ejet af adelsmanden Kristian Kås, der tilhørte den kreds af stormænd, som gjorde oprør mod Valdemar Atterdag. Det endte med et svidende nederlag, og i 1366 måtte Kristian Kås afstå Drostholm til kongen. Konfiskering af gods var en effektiv måde at kontrollere oprørske adelsfolk, og både Valdemar Atterdag og hans datter dronning Margrete benyttede sig flittigt af denne metode. Kristian Kås sluttede sig dog senere til kongemagten og blev medlem af rigsrådet. Formentlig blev Drostholm nedlagt i slutningen af 1300-tallet. Voldstedet kaldes på den lokale dialekt: "Æ Hummelgårdsknold".