Ejlby Lunde


Matrikelkort. Landsbyens 9 firlængede gårde. Nord for ses en "Fælles vanding", dvs. gadekæret


4 cm kort. Ejlby Lunde har stort set ikke ændret udseende i 500 år. Gårdene er dog moderniserede!

Intro

Landsbyen Ejlby Lunde på Nordfyn opstod som udflytterby fra sognebyen Ejlby. Bønderne var flittige til at opdyrke den jævne nordfynske slette. Allerede i 1682 havde Ejlby Lunde fuld opdyrkning. Gennem de seneste 500 år har der konstant været ni gårde i Ejby Lunde...

Landsbyen Ejlby Lunde på Nordfyn opstod som udflytterby fra sognebyen Ejlby. Bønderne var flittige til at opdyrke den jævne nordfynske slette. Allerede i 1682 havde Ejlby Lunde fuld opdyrkning. Gennem de seneste 500 år har der konstant været ni gårde i Ejby Lunde. De ni gårde ligger jævnt fordelt på begge sider af landsbygaden og med lige stor afstand til den. Befolkningstallet har også været forbløffende konstant i landsbyen. I 1787 var der 56 beboere, i 1901 var der 57. ''Da gårdene blev lige'' Grevskabet Gyldensteen ejede samtlige gårde i Ejby Lunde. I slutningen af 1700-tallet fordelte grevskabet jorden rundt om landsbyen ligeligt mellem de ni gårde. Det betød, at hver gård fik et sammenhængende stykke jord frem for jordlodder forskellige steder. Egalisering, som ligestillingen blev kaldt, lettede godsadministrationen. Det var derfor en meget populær øvelse på den tid blandt godsejerne. I Ejby Lunde betød ligestillingen, at de ni fæstegårde fik tildelt nøjagtig lige meget agerjord og eng. Derfor skulle de også betale nøjagtig det samme i forpagtningsafgifter til herregården, og det samme beløb i skat til staten. Omkring år 1800 var 56 procent af de fynske landsbyer egaliserede.