Første spadestik til Svendborgmotorvejen


Spade fra første spadestik til Svendborg-motorvejen i 2002. Spaden findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

I 2002 tog daværende amtsborgmester Jan Boye det første spadestik til den nye motorvej mellem Odense og Svenborg. Dette første spadestik kan betragtes som en iscenesættelse af magt.

Magt og oprør Magten har vist sig i mange skikkelser på den store ø midt i Danmark. Med mønter og monumenter, forbud og straf har magthaverne mindet fynboerne om, hvem der bestemte. Men mod magten lurede oprøret!
Magten til skue
I middelalderen begyndte konge og adel at iscenesætte sig selv i byrummet.
På Nyborgs og Odenses centrale pladser kunne samfundets top promenere, når de var på vej til kongeligt taffel og andre arrangementer.
På den måde var de synlige for borgerne og kunne demonstrere deres rigdom og magtfulde position i samfundet.

Ved store offentlige byggerier forkynder skilte, hvem der finansierer – for eksempel Folketinget og EU. Når projekterne påbegyndes og afsluttes, kommer magtens mænd og kvinder. De tager første spadestik med forsølvet spade og klipper snore over med guldsaks.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.