Fahl Kro
Intro

FahI kro er opført 1859. Det var færdslen i høbjergningstiden ud til det nydannede land Værnengene og Tipperne, der gav anledning til oprettelse af en kro på dette sted.

I dag er stedet museum, med udstillinger om krodriften, jagt, fiskeri, høslet og natur ved Ringkøbing Fjord. Desuden findes akvarier med fisk fra fjorden. I forbindelse med kroen er der etableret naturskole og historisk bådebyggeri, hvor gamle bådtyper fra fjordområdet restaureres og kopieres. Ved stejlepladsen ned til Fahl Å er der anlagt en havn med slæbested. På de omkringliggende arealer græsser kvæg af gammel jysk race, i kroens hønsegård går gamle danske land- høns og gæs. I kroens skænkestuer med bevaret oprindeligt inventar er der indrettet kaffestuer. FahI kro er en afdeling under Skjern-Egvad Museum.

''Publiceret''