Festpladsen i Grimstrup Krat


Festpladsen i Grimstrup Krat. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Festpladsen bruges stadig af sognets beboere. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Festpladsen åbenbarer sig som en stor lysning fra de mørke stier. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt

Intro

Festpladsen ligger som en stor lysning i det sydøstlige hjørne af Grimstrup Krat. Det blev skabt 1933-1934 af Ungdomsforeningen.

Festpladsen

I det sydøstlige hjørne af Grimstrup Krat fører stierne ind til en stor firkantet lysning. Det er sognets festplads, som Ungdomsforeningen skabte i årene 1933-1934. Det krævede hårdt arbejde at fjerne egekrat, træer og buske, som havde vokset i området gennem århundreder. Ved indvielsen i 1934 blev der afholdt en basar, hvor der mødte ca. 2000 mennesker op. Siden har Festpladsen været brugt til Grundlovsmøder den 5. juni og dannet rammen om sognets årlige sportsfest.