Fjordvang efterskole
Intro

Startet som skolegård i 1946 - kombination af 1/3 højskole 1/3 landbrugsskole og 1/3 praktisk arbejde, hvor det praktiske arbejde var betaling for skoleopholdet. Opholdet varede 1 år. Max 20 elever. 1961 overgået til alm. landbrugsskole og udbygget til 60 elever. 1966 blev den til efterskole.

Fra 1834 ejet af studehandleren Jens Christensen Noe, og fra 1865 af sønnen Kræ`Noe der sendte mange stude til Husum og Hamborg. Under bygningen af ny hovedbygning, sendte han bud hjem fra Husum om at forlænge bygningen med tre fag, efter nogle givtige markedsdage. Gik senere fallit, og måtte sande, som han engang selv havde sagt " sært nok, men mange studehandlere bliver ikke begravet for egne penge" . Gården købes i 1904 af Viggo Jakobsen, som bl.a. afvander fjordenge med en vinddreven archimedes skruesnegl. Købtes i 1944 af lokale og oprettes som skolegård.

Fra 1834 ejet af studehandleren Jens Christensen Noe, og fra 1865 af sønnen Kræ`Noe, som solgte mange stude til Husum og Hamborg. På et tidspunkt under bygningen af den nye hovedbygning var handelen gået så godt, så han sendte bud hjem om at øge længden med tre fag. Gik dog senere fallit, og hvad han engang havde sagt "sært nok, men ikke mange studehandlere bliver begravet for egne penge". Købt i 1904 af Viggo Jakobsen, som bl.a. afvander fjordenge med en vinddreven archimedes skruesnegl. Købes i 1944 af lokale med støtte fra maskinfabrikant Verner Larsen fra Esbjerg, og oprettes som skolegård.