Forsøg på sabotage på Københavns Automobilcentral, 06.07.1942


1. Virksomheden set fra den modsatte side af Gl. Kongevej.


Rids over virksomheden og de nærmeste omgivelser. Brandbombens placering er markeret med et rødt kryds, mens at politiets fotografier er vist ved røde tal.


2. Virksomheden set fra fortovet udenfor.


3. Billede af det vognlad, hvorpå brandbomben blev fundet.


5. Nærbillede af selve vognladet.


4. Samme vognlad set fra den modsatte side.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Forsøg på ildspåsættelse på en tysk lastvogn, der henstod til reparation på Københavns Automobilcentral. Forsøget menes at være i forbindelse med en stribe, i alt 9, sabotagebrande og -forsøg, der forekom i sommeren 1942.

0

0

Gl. Kongevej 13A-B

Købehnavn

0 København

KOPAAS-9747*, AS-9832, AS-19-86Kjeldbæk, 1997.