Fortuna af Jette Vohlert
Intro

Opstillet i slotsgården 1994 efter konkurrence og indsamling foranstaltet af Selskab Koldinghusmuseets Venner. Slotsgårdens fontæne opstilledes oprindelig omkring 1600, men blev ødelagt under slotsbranden i 1808. "Fortuna" er en moderne gendigtning af den oprindelig fontæne.

''Publiceret''