Fredericia - volde og byplan


Fredericia Voldeport. Fredericia Voldeport


Fredericia Volde, parkområde. I 1909 nedlagde man fæstningen og det blev omdannet til et stort parkområde


Fredericia Voldeport set indenfor volden . Fredericia Voldeport


Kort over Frederic. Kort over Frederic fra 1885

Intro

Fredericia blev anlagt som en fæstning i 1650. På landsiden fik byen form som et cirkeludsnit med ni store bastioner med voldgrave. Mod søen fik byen en noget svagere befæstningslinje samt et kastel til det sidste forsvar. Det er tydeligt, at byen er planlagt som en fæstningsby...

Fredericia blev anlagt som en fæstning i 1650. På landsiden fik byen form som et cirkeludsnit med ni store bastioner med voldgrave. Mod søen fik byen en noget svagere befæstningslinje samt et kastel til det sidste forsvar. Det er tydeligt, at byen er planlagt som en fæstningsby. Gadenettet er regelmæssigt og helt retvinklet. Fredericia var den eneste by i Danmark med religionsfrihed og asylret. I 1657 blev fæstningen erobret af svenske tropper. Den blev angrebet igen under de dansk-tyske krige om Slesvig i 1849 og 1864. Fæstningen blev nedlagt i 1909 og omdannet til et stort parkområde. ''Den tapre landsoldat'' Natten var klam og kold. De danske soldater rykkede ud af Fredericia fæstning den 6. juli 1849 for at angribe deres slesvig-holstenske modstander. I mørket blev kampen kaotisk og hård, særlig ved Treldeskanse ude ved kysten. Efter flere forgæves danske stormangreb lykkedes det omsider at erobre skansen. Men prisen var høj. Under striden faldt den populære danske general Olaf Rye. Efter to en halv times kamp fik den danske hær overtaget. Slesvig-holstenerne var trængt tilbage. Danskerne havde sejret ikke mindst på grund af den indsats, den menige soldat havde gjort. Det er derfor fuldt fortjent, at det netop er ham, som bliver mindet med billedhuggeren H.V. Bissens statue af den tapre landsoldat i Fredericia.