Gyldensteen Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Snaphanen på Frederiksminde DSBs mindelund Mindesmærke for modstandskampen Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærket i Taulov Mindestenen i Højerup Gøngerne Viktor Fussing Rasmussen Rasmus Christian Reeholm Georg Walther Andersen Peer Borup Verner Høj Nielsen Aabos Plads Forsøg på ildspåsættelse på den tyske fragtbåd M/S Panther, 30.06.1941 Brand i pakhus, 13.05.1942 Brand i Aarhus Savværk, 14.07.1942 Brand i Korn & Foderkompagniets skur, 18.07.1942 Brand i tysk lastvogn på autoværksted, 08.08.1942 Brand i Værnemagtsklædelager udlejet af skræddermester Jensen Skraarup, 12.09.1942 Brandstiftelse i Værnemagtslager, 09.12.1942 Sabotageforsøg mod lysmaskine, 12.12.1942 Brand i Aarhus Stadions østligste hal, 27.03.1943 Spræng- og brandsabotage mod Tømrermester Ib Nielsens maskinsnedkeri, 10.08.1943 Brandsabotage mod Entreprenør Wittens tømmerlager, 26.08.1943 Spræng- og brandsabotage mod Aarhus Modelsnedkeri, 26.08.1943 Sprængsabotage mod Universalfabrikken, 21.10.1943 Sprængsabotage mod elektrisk drejekran, 01.11.1943 Sabotage mod M. Seest Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 06.12.1943 Eksplosion i Universalfabrikkens forhus, 13.09.1944 Eksplosion i grosserer Carl Christensens Cylinderudboringsfabrik, 26.09.1944 Ivar Laursens Lufttørringsvaskeri bombet og nedbrændt, 28.10.1944 Eksplosion i pakhus udlejet til Værnemagten, 02.02.1945 Sprængsabotage mod Valdemar Jensens Maskinfabrik, 03.02.1945 Angreb på nødlandet tysk flyvemaskine, 24.03.1945 Sænkning af det nybyggede tyske skib Anni, 19.04.1945 Mulig sabotage mod telefonledning i Aalborg Lufthavn, 21.06.1940 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 25.10.1940 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 17.02.1941 Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 14.03.1941 Sabotage mod det tyske skib Heisternest, 07.04.1941 Sprængsabotage mod Aalborg Trælasthandel A/S Brødrene Bendtzen, 10.05.1941 Brand i tysk omnibus, 22.08.1941 Sabotage mod 2 telefonledninger, 07.09.1941 Tyveriforsøg mod tysk jernbanevogn med flyvebomber, 14.01.1942 Mindre brand i Wehrmachtsheim, 07.02.1942 Hærværk mod rude i DNSAP's lokaler, 23.03.1942 Hærværk og tyveri af nazistiske reklamer, 23.03.1942 Sabotage og brandstiftelse mod tysk lokomobil, 27.04.1942 Brand i tyske jernbanevogne med flydele, 02.05.1942 Brand i tyske jernbanevogne med dæk, 04.05.1942 Sabotage mod fordelertavle i bunker, 06.05.1942 Brand i flyvepladsens kaffekøkken, 18.05.1942 Hærværk og tyveri mod tysk lastbil, 13.07.1942 Sabotage mod tysk flyvemaskine, 06.08.1942 Sabotage mod et tysk telefonkabel, 14.08.1942 Tysk barak brændt ned, 19.08.1942 Hærværk mod telefonledning på Værnemagtens kulplads, 25.08.1942 Fyrværkeri kastet ind i tysk kvarter i det Offentlige Slagtehus, 25.08.1942 Brand i tysk personbil, 25.08.1942 Hærværk mod et svært feltkabel, 28.08.1942 Sabotage af bil hos Automekaniker Anders Nielsen, 18.09.1942 Brand i tysk lastbil hos firmaet Nordjysk Hanomag, 19.09.1942 Sabotage mod tysk flakstilling, 26.09.1942 Brand i et Wehrmachtsheim, 26.09.1942 Sabotage og brand i villaejendom, 10.10.1942 Brand i tysk bil i garage, 11.10.1942 Hærværk mod Dansk Arbejdsfællesskabs kontor, 20.10.1942 Forsøg på sabotage mod ammunitionsdepotet Hvorup, 03.11.1942 Brand i tysk militærbarak, i tyske lastvogne og hos sagfører Marius Rasmussen, 11.11.1942 Brand i tysk lastbil, 01.12.1942 Brand i ejendom hvor grønthandler Syndergaard har forretning, 27.12.1942 Sabotage mod Aalborg Portland-Cement-Fabriks pakkerier, 03.06.1943 Sabotage af Aalborg Værfts Snedker- og Modelværksted, 22.07.1943 Brandsabotage mod tysk hø- og halmlager hos A/S Dansk Eternit-Fabrik, 09.03.1944 Sabotage mod mekanisk værksted, 05.09.1944 Bombesabotage mod Christian Rich Svendsens Tricotagefabrik, 30.11.1944 Bombesabotage mod kartoffeltørreri, 08.01.1945 Sabotage mod belysningsinstallationer, 02.08.1941 Sabotage mod telefonledning på golfbanen, 08.01.1942 Sabotage mod Værnemagtens telefonledninger, 18.08.1942 Brandsabotage på tysk barak, 02.10.1942 Sabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 22.03.1943 Brandsabotage mod fiskekassefabrik, 20.08.1943 Brandsabotage mod Esbjerg Senge- og Møbelfabrik A/S, 18.12.1943 Sabotage mod pakhus tilhørende Aarhus Oliefabrik A/S, 12.01.1944 Sprængsabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Eftf., 07.09.1944 Sprængsabotage mod Gestapos hovedkvarter i Esbjerg Højskolehjem, 09.04.1945 Sabotage af elektrisk ledning på Teknisk Skole, 01.04.1941 Brand hos firmaet Sadelmager Schultz, 15.07.1942 Brandsabotage mod Kolding Kommunes staldbygning, 23.08.1943 Brandsabotage mod landejendom, 13.02.1945 Brand hos automobilforhandler Karl Jacob Jensen, 02.03.1945 Hærværk mod Fædrelandets udhængsskab, 30.04.1942 Hærværk mod Fædrelandets udhængsskabe, 01.06.1942 Hærværk mod Fædrelandets udhængsskabe, 21.09.1942 Hærværk mod Fædrelandets udhængsskabe, 30.09.1942 Sabotage mod Aalborg Flyveplads Vest, 11.11.1944 Sabotage mod Fanøfærgen, 06.09.1941 Sprængsabotage mod A/S Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 29.12.1943 Sabotage mod mælkekondenseringsfabrikken, 29.12.1943 Sprængsabotage mod fabrik for automobildele, 21.01.1945 Brandsabotage mod tre både på A. Ustrups Skibsværft, 27.08.1942 Sprængsabotage mod bygning tilhørende Aarhus Motorkompagni, 30.06.1943 Brandsabotage mod I. P. Petersens Skibs- og Baadebyggeri, Aarhus Yacht-værft, 11.08.1943 Brandsabotage mod træbarak, 19.08.1943 Sprængsabotage mod transformator hos Aarhus Motorkompagni, 08.11.1943 Brandsabotage mod snedkerværksted tilhørende Snedkermester Alfred Martin Rasmussen, 17.11.1943 Spræng- og brandsabotage mod Bagermester Arthur Jørgensen, 19.11.1943 Sprængsabotage mod maskinværkstedet Aros, 17.01.1944 Sprængsabotage mod Café Jomsborg, 06.01.1944 Sabotage mod Dansk Andels Kulforretning, 22.02.1944 Brandsabotage mod Pierres Vaskeri, 11.07.1944 Anmeldelse om skade i Fru Helga Hilmers varelager, 21.08.1944 Sprængsabotage mod Brødrene Jørgensens Motorcykelværksted, 21.08.1944 Sprængsabotage mod Mekaniker Villy Andersens Bilværksted, 23.08.1944 Spræng- og brandsabotage mod Christian Petersens Karosserifabrik, 26.08.1944 Sprængsabotage mod Aarhus Autolager A/S, 26.08.1944 Sprængsabotage mod Universalfabrikkens bagbygning, 17.09.1944 Sabotage mod drejeskiven hos A/S Frichs, 26.09.1944 Sprængsabotage mod Nielsen & Laursen Brandts Fabrik, 27.09.1944 Sprængsabotage mod Schrøder & Rasmussens Autoreparations- og Vulkaniseringsanstalt, 06.10.1944 Sprængsabotage mod Derbys Skibsværfts Maskinfabrik, 08.10.1944 Sprængsabotage mod Aarhus Maskinfabrik, 13.10.1944 Sprængsabotage mod Havnevæsenets Bedding, 26.10.1944 Sprængsabotage mod Richard Sørensens Autoværksted, 27.10.1944 Sprængsabotage mod De Forenede Automobilfabrikkers afdeling i Aarhus, 01.11.1944 Sprængsabotage mod Helge Engkvist Maskinfabrik, 06.11.1944 Eksplosion i tavleanlægget til kranen hos Derby på Pier II, 07.11.1944 Sabotage mod Møbelpolstrer Truelsen, 16.11.1944 Sabotage mod trævarefabrik Centrum, 19.11.1944 Sabotage mod C.E. Thumands Elektromekaniske Fabrik, 02.12.1944 Sabotage mod snedker N.C. Mølgaard, 09.12.1944 Brandsabotage mod Fabrikant M. Franks krydderimølle, 05.12.1944 Sabotage mod Rosenlund Hansens Vulkaniseringsantalt, 04.12.1944 Sprængsabotage mod K. Thurms Lædervarefabrik, 30.12.1944 Sprængsabotage mod vaskeriet Djursland, 18.12.1944 Brand i vaskeriet Frem, 10.08.1944 Sprængsabotage mod en transformatorstation ved Ortopædisk Hospital, 23.01.1945 Sprængsabotage mod G. Jacobsens Dansk Skrivemaskinetilbehør, 08.02.1945 Sprængsabotage mod Helge Egekvists Maskinfabrik, 09.02.1945 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 16.02.1945 Sprængsabotage mod Anthon Christensen A/S, 24.02.1945 Brandsabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Brand i tysk befæstningsanlæg, 16.03.1945 Sabotage mod Fabrikant Aage Heidemann Autoforhandler, 06.04.1945 Sabotage mod Vognmand Johannes Ulrichs garage og bil, 08.04.1945 Sprængsabotage mod E. Dalgaard Sørensens Cementstøberi, 11.04.1945 Sabotage mod Skibsbygger Sophus Andersens Skibsbyggeri, 16.04.1945 Eksplosion i bil tilhørende vognmand N.B.M. Gaarsdal, 17.04.1945 Sabotage mod lastbiler i garage tilhørende Vognmand Rasmus Helbo, 20.04.1945 Sprængsabotage mod Frugtgrosserer H. Nielsens forretning, 21.04.1945 Anmeldelse om sabotage mod Grosserer N. Nielsens varelager, 21.04.1945 Brandsabotage mod Aabybro Maskinfabrik, 09.02.1943 Sabotage mod Snedkermester Ernst Pedersens værksted, 18.06.1943 Sprængsabotage mod Aalborg Halmvarefabrik, 08.07.1943 Brandsabotage mod skibsbygmester Th. Biebers Skibs- og Baadebyggeri, 08.08.1943 Sprængsabotage mod Privatbanens Lokomotivremise og Værksteder, 15.08.1943 Anmeldelse af skade mod Slagtermester Hans Wiencken, 24.08.1943 Sprængsabotage mod Aalborg Skibsværft, 16.01.1944 Brandsabotage mod træuldsmåttefabrik, 09.07.1944 Sprængsabotage mod dampvaskeriet Solvang, 23.07.1943 Motorcentralen tilhørende Egon Pedersen, 23.08.1944 Sprængsabotage mod Nordjydsk Elektro, 28.08.1944 Sabotage mod garage med tre lastbiler, 03.09.1944 Brandsabotage mod kvæghal, 12.10.1944 Sabotage på værktøj, generatorer mm. hos Vognmand Christian Hansen, 12.10.1944 Brandsabotage på Aalborg Kvægtorv i bygning udlejet til Værnemagten, 12.10.1944 Sabotage mod Entreprenør Anders Peter Pedersen Nygaard, 16.10.1944 Brandsabotage mod Berg Andersens Autoophug, 16.10.1944 Sprængsabotage mod skur tilhørende firmaet Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Brandsabotage mod Nielsen & Andersen, 17.10.1944 Sprængsabotage mod skibskedel, 24.10.1944 Sprængsabotage mod A.C. Nielsens Vejmaterialefabrik, 24.10.1944 Sprængsabotage mod Kedelsmedjen hos Aalborg Værft A/S, 01.11.1944 Sprængsabotage mod kartoffeltørreriet Nordjysk Tørreri, 06.01.1945 Brandsabotage mod Aalborg Portland Cement-Fabrik, 12.01.1945 Brandsabotage mod Tømrermester M. Mogensen & Søns værksted, 24.01.1945 Brandsabotage mod murermesterfirma, 25.01.1945 Sabotage mod lastbiler tilhørende Aalborg Portland Cement-Fabrik, 04.02.1945 Sabotage mod Fabrikant Pedersens Automobilværksted, 05.02.1945 Brandsabotage mod det Offentlige Slagterhus og Eksportslagteri, 07.02.1945 Sprængsabotage mod Niels Brock A/S, Automobilforhandler og reparatør, 11.02.1945 Sprængsabotage mod garage tilhørende Firmaet Karlsvognene, 14.02.1945 Sabotage mod værksted og garage tilhørende Direktør J. Lassen Studstrup, 16.02.1945 Sprængsabotage mod Smedemester C.V. Rusholt, 08.03.1945 Sprængsabotage mod lager og savskæreri tilhørende Entreprenør Frederik Fuchs, 16.03.1945 Brandsabotage mod Entreprenørfirmaet Nordjyden, 17.03.1945 Brandsabotage mod Aalborg Muslingekogeri, 21.03.1945 Sprængsabotage mod Nørresundby Tømmerhandel, 29.03.1945 Sabotage mod gasstation tilhørende A/S Gasakkumulator København, 04.04.1945 Brandsabotage mod snedkermester Anker Sørensens Snedkeri, 16.04.1945 Sprængsabotage mod maskinbygning på Aalborg Værft, 18.04.1945 Brandsabotage mod Ford-reparationsværkstedet Bruhns Efterfølger, 17.03.1943 Sprængsabotage mod transformatorbygning med anlæg og montering, 02.08.1943 Brandsabotage mod Kaptajn J. Borch-Clausens lager- og arbejdslokaler, 13.08.1943 Sprængsabotage mod biler tilhørende forskellige vognmænd, 22.08.1943 Sprængsabotage mod vaskeriet Vestjyden, 29.08.1943 Brandsabotage mod bygning tilhørende Esbjerg Eksport- og Kreaturstalde, 28.01.1944 Sabotage mod ladebygning, 08.02.1944 Sabotage mod ladebygning, 21.02.1944 Spræng- og brandsabotage mod grøntforretningen Fragaria, 22.07.1944 Sabotage mod Volvo lastbil med sættevogn, 21.12.1944 Sprængsabotage mod Esbjerg Andelssvineslagteri, 28.03.1945 Sabotage mod Mekaniker Filip Pedersens værksted, 03.04.1945 Sprængsabotage mod Mekaniker Andersens værksted, 30.04.1945 Brandsabotage mod Tømrermester Ulrich Sørensens tømrerværksted, 22.08.1943 Sabotage mod Kolding Strømpefabrik, 23.08.1943 Sprængsabotage mod A/S Nordisk Solar Co., 21.09.1944 Brandsabotage mod Motorforhandler Jens Sørensen virksomhed, 25.09.1944 Sprængsabotage mod pølsefabrikken på Andelssvineslagteriet, 22.12.1944 Sabotage mod Holger Hansens Automobilreparation, 01.01.1945 Sprængsabotage mod et Kartoffelkogeri, 01.01.1945 Brandsabotage mod gård tilhørende proprietær Christian Sevelsted, 13.02.1945 Sabotage mod Entreprenør Tage Bircks materialeskur, 26.04.1945 Sprængsabotage mod Horsens Honningdepot, 13.11.1943 Sprængsabotage mod garagekompleks, 13.11.1943 Brandsabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 30.12.1943 Sprængsabotage mod Hede Nielsens Acetylen-Fabrik, 02.01.1944 Brandsabotage mod Tømrermester Aamann & Søns værksted, 02.01.1944 Sabotage mod trævarefabrikken Ebon, 03.11.1944 Spræng- og brandsabotage mod Ørnstrup Savværk, 05.12.1944 Anmeldelse om sabotage mod Johanne Andersen, 22.12.1944 Sprængsabotage mod maskinfabrikken A. Philip Jensens Eftf., 21.01.1945 Sprængsabotage mod Møller & Jochumsens Maskinfabrik, 21.01.1945 Sprængsabotage mod Horsens Kølerfabrik, 21.01.1945 Brandsabotage mod pakhus, 31.01.1945 Sprængsabotage mod muslingekogeriet Mytilus, 11.04.1945 Sabotage mod A.P. Hansens Enke Stavfabrik, Vejle Storfabrik, 29.07.1943 Sprængsabotage mod Sydjysk Refinoil, 23.10.1944 Sprængsabotage mod Automobilforhandler Martin Kjærs Autoreparation, 15.11.1944 Sprængsabotage mod Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, 17.11.1944 Sabotage mod Vejle Dampvaskeri, 16.02.1945 Sabotage mod fabriksbygningen Thiosan, 28.02.1945 Sabotage mod snedkeri, 22.04.1945 Sprængsabotage mod Snedker Johan Jensen, 11.04.1945 Sprængsabotage mod lager- og værkstedsbygning tilhørende A/S Bülow & Co., 31.01.1945 Brandsabotage mod Axel Mortensens Møbelfabrik, 21.04.1945 Overskåret tysk telefonkabel, 10.08.1941 Brand i Ricardt Møllers Snedkeri, 04.07.1944 Brandsabotage mod reservedepot tilhørende Værnemagten, 22.07.1942 Sabotage mod Dansk Automobilbyggeri, 16.02.1945 Sprængsabotage mod Dansk Rørindustri A/S, 28.02.1944 Brandsabotage mod Ernst Pilgaards Skotøjsfabrik, 23.08.1943 Sabotage mod tysk telefonledning ved flyvepladsen, 24.08.1940 Sabotage mod station tilhørende Værnemagten, 13.04.1941 Sprængsabotage mod Automobilhandler N.C. Rørholm, 09.08.1941 Brandsabotage mod tysk ammunitionsgodsvogn, 14.06.1942 Sabotage mod tysk kabel, 29.03.1941 Sabotage mod Skive Tømmerhandel, 22.04.1944 Brandsabotage mod Auning Møbel- og Madrasfabrik, 29.10.1943 Sprængsabotage mod A/S H. Hein & Sønner Motorfabrik, 06.11.1943 Brandsabotage mod Konfektionsfabrik tilhørende Christian Juncher A/S, 30.01.1944 Sabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 23.11.1944 Sabotage mod I/S Randers Motorfabrik, 26.04.1945 Brandsabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 07.03.1943 Ildkamp ved Hou Savværk, 01.03.1945 Sabotage mod Nordschleswische Zeitung A/S, 17.08.1945 Brandsabotage mod Grenaa og Omegns Hørskætteri, 29.07.1943 Sprængsabotage mod Grenaa Andelssvineslagteri, 23.02.1945 Sabotage mod Autoreparation og lager tilhørende M. Olesen, 02.10.1944 Brandsabotage mod Ribe Møbelfabrik og Ford Motor Co., 13.03.1943 Spræng- og brandsabotage mod Varde Staalværk A/S, 04.07.1943 Brand hos fabrikant Jeppe H. Jensens Benkogeri, 07.08.1943 Sprængsabotage mod Varde Staalværk A/S, 12.12.1943 Brand i kontoret på Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944 Sprængsabotage mod Automobilreparation, 11.03.1945 Sprængsabotage mod A. Philipsen og Co.'s Autoreparation, 26.08.1943 Sabotage mod Karetmager Hartvigs trælager (Karosserifabrik "Hartby"), 27.08.1943 Brandsabotage mod oplagsskur tilhørende Karetmager V.A. Jørgensen, 23.10.1944 Sprængsabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 08.02.1945 Sprængsabotage mod Viborg Andels-Svineslagteri, 13.04.1945 Sabotage mod to lastbiler tilhørende Kjeld Christian Stigsen, 21.04.1945 Sabotage mod lastbiler, 13.08.1943 Brandsabotage mod lagerbygning tilhørende Firmaet Reimer Nielsen, 28.08.1943 Brandskade på Hotel Himmelbjerget, 05.12.1943 Sabotage mod vaskeriejer M. Sjøk, 22.12.1944 Sabotage mod 16-tons lastbil, 01.04.1945 Sabotage mod A/S Virklund Gengastræ, 15.04.1945 Brandsabotage mod Entreprenørerne Chr. Bahrs & L. Mathiasen, 29.10.1944 Sabotage mod kiosk tilhørende Købmand Thomas Thomsen, 31.03.1945 Skade på bil tilhørende Entreprenør J.L. Nielsen, 20.04.1945 Brandsabotage mod Ribe Automobillager A/S, 09.10.1944 Sprængsabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 20.11.1943 Sprængsabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 04.12.1943 Sabotage mod Pedershaab Maskinfabrik, 11.01.1944 Sabotage mod Peder Nielsen Maskinfabrik A/S, 11.01.1944 Sabotage mod gravemaskine tilhørende Entreprenør Alex J. Hansen, 17.02.1945 Sprængsabotage mod Mælkekondenseringsfabrik A/S L.E. Bruun Export-Mejeri, 06.03.1945 Sabotage mod Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, 18.03.1945 Sabotage mod vognfabrikken Scandia, 06.07.1943 Sprængsabotage mod Dansk Export-Tørreri, 14.08.1943 Sabotage mod jernstøberi tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 23.08.1943 Brandsabotage mod Drottens Maskinfabrik, 19.11.1943 Sprængsabotage mod Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik, 28.08.1943 Eksplosion i Cementstøberi tilhørende Murermester Christian J. Søndergaard, 12.09.1944 Sprængsabotage mod ejendom tilhørende Maskinsnedker Th. Pedersen, 14.09.1944 Sabotage mod smedje og lagerbygning tilhørende Entreprenør C. Carlsen, 07.10.1944 Sprængsabotage mod Randers Ny Cementvarefabrik, 18.11.1944 Sprængsabotage mod Tindbæk Savværk og Maskinsnedkeri, 06.04.1945 Spræng- og brandsabotage mod savskæreri tilhørende Savværksejer Kjemtrup, 11.12.1944 Sprængsabotage mod Haverslev Mejeri og Iscreamfabrik, 11.12.1944 Sabotage mod motorcykler og biler, 26.12.1944 Sabotage mod Nibe Muslingekogeri I/S, 06.02.1945 Sabotage mod Limfjords-Østers Kompagniet I/S, 27.02.1945 Brandsabotage mod Husmand Richardt Andersen, 29.04.1945 Brandsabotage mod Bygmester J.D. Wieses trælager, 01.08.1943 Brandsabotage mod Snedkerværksted, 01.08.1943 Brandsabotage mod Snedker Johannes Schæfers Værksted, 21.08.1943 Sabotage mod Sadelmager N. Schmidts Værksted, 17.03.1945 Sabotage mod Købmand A.E. Sørensen, 20.03.1945 Brandsabotage mod mekanikerværksted tilhørende Christian Frederiksen, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Rødding Andelsslagteri, 06.04.1945 Sabotage mod Vestjyllands Tørrecentral, 02.04.1945 Sprængsabotage mod lastbil i garage, 15.04.1945 Sprængsabotage mod Vognmand M.P. Bendtzens vogn, 16.04.1945 Sprængsabotage mod lokomotiver, 25.08.1943 Sabotage mod Bordrup Kro, 11.03.1944 Sabotage mod lokomotiver i Remise, 30.09.1944 Brandsabotage mod Vestjysk Automobilforretning & Vulkanisør, 21.11.1944 Sprængsabotage mod Varde Svineslagteri A/S, 04.02.1945 Sprængsabotage mod Thisted Motorcomp. A/S, 12.04.1945 Sprængsabotage mod Thisted Andels-Svineslagteri, 22.04.1945 Sabotage mod Vulkanisør Iver Brash Jensen, 25.09.1944 Brandsabotage mod Kartoffeltørreri tilhørende Kreaturhandler Hans Hansen, 16.11.1944 Sprængsabotage mod Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk, 11.12.1944 Sabotage mod landbrugsejendom tilhørende Direktør Søren Yde Poulsen, 12.01.1945 Sabotage mod A/S Andreas Jakobsen Autoværksted, 21.01.1945 Sprængsabotage mod maskinfabrikken Hamag A/S, 06.02.1944 Sabotage mod hotel Søgaardhus, 27.09.1944 Sprængsabotage mod en cisternevogn, 19.03.1945 Sabotage mod Entreprenør Julius Wieses Hønseri, 26.04.1945 Sabotage mod bil tilhørende Rutebilejer Børge Møller, 09.01.1945 Sprængsabotage mod Skive Andelsslagteri, 03.04.1945 Sabotage mod Holstebro Papæskefabrik, 23.11.1944 Sabotage mod Struer Andels-Svineslagteri, 28.12.1944 Sprængsabotage mod bil tilhørende Vognmand Ingv. Andersen, 21.03.1945 Sprængsabotage mod Automobilforhandler M. Olesens Service-Station, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Tømrermester S. Windings Maskinværksted, 22.03.1945 Sprængsabotage mod Andersens Generatortræfabrik, 29.03.1945 Brandsabotage mod landbrug tilhørende Gårdejer Jens Mogensen, 23.08.1943 Sprængsabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 22.11.1944 Sabotage mod transformatorstation, 29.11.1944 Sprængsabotage mod biler på Suryaninoffs værksted, 01.12.1944 Sabotage mod Malling Sivvarefabrik, 09.03.1945 Sabotage mod Voerladegaard Savværk, 22.03.1945 Brandsabotage mod halmlager, 27.06.1943 Sprængsabotage mod Deutsche Jüngenschaft Nordschleswig, 25.12.1943 Sprængsabotage mod smedje og snedkerværksted, 03.09.1944 Brandsabotage mod A. Østergaard Automobil & Reservedele, 28.11.1944 Brandsabotage mod Østergaards Maskinværksted, 04.01.1945 Sabotage mod Deutscher Ruderverein Hadersleben, 19.04.1945 Sabotage mod Canned Cream & Milk Co. Ltd., 22.11.1944 Sabotage mod tysk flyveplads, 17.01.1945 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 10.05.1943 Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 24.08.1943 Sabotage mod Danske Gasværkers Tjærekompagni, 29.01.1944 Sabotage mod garageanlæg, 14.04.1945 Cementfabrik Elvas ejers bil nedbrændt, 22.04.1945 Margarineforhandler Th. Rasmussens bil saboteret, 25.04.1945 Sabotage mod Automobilforhandler Johannes Poulsen, 09.04.1945 Sabotager mod maskinfabrikken C.F.C., 13.04.1945 Sabotage mod Espe Møbelfabrik, 13.04.1943 Sabotage mod Haastrup Savværk, 26.08.1944 Sabotage mod Ingvard Rasmussens Snedkeri, 27.08.1944 Sabotage mod A. Nielsen og Søns Maskinsnedkeri, 11.08.1943 Sabotage mod Autoværkstedet Autogaarden, 07.11.1943 Sabotage mod Maskinfabrikken Arni, 31.08.1943 Sabotage mod Robert Lauritsens Karetmagerværksted, 05.09.1943 Sabotage mod Sakskøbing Savværk I/S, 19.02.1944 Sabotage mod Snedkermester Rudolf Larsens Maskinværksted, 03.03.1945 Sabotage mod Borup Hørskætteri, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Hellebæk Fabrikker, 22.06.1943 Sabotage mod snedkermester Gundorf Carlsens møbelfabrik, 25.12.1943 Sabotage mod Væveriet Slangerup, 01.01.1944 Sabotage mod Roskilde Halmvarefabrik, 07.02.1945 Brand i træbarak, 26.12.1942 Sabotage mod Ørum-Hansens Maskinfabrik, 04.01.1945 Sabotage mod Dansk Skovindustris Krydsfinerfabrik, 19.12.1944 Sprængning af DDPAs tankanlæg, 12.03.1945 Sabotage mod Bornholms Andelshørfabrik, 05.04.1943 Sabotage mod Autocentralens værksted, 17.06.1944 Sabotage mod Bygmester Valdemar Lindstrøms bil, 29.08.1944 Sabotage mod Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 09.05.1943 Sabotage mod A/S Handelskompagniet, 09.02.1945 Sabotage mod DDPAs tankanlæg på Holbæk Havn, 11.03.1945 Sabotagebrand mod Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 22.07.1943 Tyveri hos Stüler & Trosch Jensen, 09.01.1943 Brand påsat Vestsjællands Frø- og Sædekornforretning, 25.10.1943 Sabotage mod Slagelse Maskinfabrik, 22.01.1945 Sabotage mod M. Olsens Snedkerværksted, 03.02.1945 Sabotage mod Møbelfabrikken Falster, 07.04.1943 Sabotage mod DDPAs havneanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Hørfabrikken, 29.11.1943 Sabotage mod Fabr. Rasmussens fjerkræsslagteri, 21.01.1945 Sabotage mod A/S Thomas B. Trigers Fabrikker, 24.08.1943 Sabotage mod 2 lastvogne tilh. Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, 15.08.1943 Sabotage mod fiskeeksportør Rasmus Jørgensens bil, 15.06.1944 Sabotage mod Sall Savværk, 29.04.1945 Sabotage mod tysklandseksportør Martin Andersen, 10.07.1943 Sabotage mod Broholm Gods landbrug, 07.10.1943 Sabotage mod bygningen Den Gl. Mølle tilh. Broholm Gods, 20.11.1943 Sabotage mod A/S Det forenede Oliekompagni, 09.03.1944 Sabotage mod Svendborgs Andels Svineslagteri, 30.01.1945 Sabotage mod Kærum Mølle, 27.08.1943 Sabotage mod Vognmand Ejner Jørgensens Garage, 06.04.1944 Sabotage mod Haarby Frugt- og Tørreindustri, 16.08.1944 Sabotage mod garageanlæg, 17.09.1944 Sabotage mod Andelssvineslagteri, 08.02.1945 Sabotage mod Dansk Møbelarbejderfabrik, 04.03.1945 Sabotage mod Alfred Olsens Tankanlæg, 13.03.1945 Sabotage mod A/S Carbona, 08.07.1943 Sabotage mod P.A. Schrøders værksted, 29.02.1944 Sabotage mod A/S Dansk Jernvare Industris hesteskofabrik, 06.10.1944 To kulkraner sprængt i luften, 02.02.1945 Sabotage mod muslingekogeriet A/S Mytilus, 23.03.1945 Sabotage mod Hillerød Vognhjuls- og Karosserifabrik, 04.04.1943 Sabotage mod A/S Skævinge Hørskætteri, 11.08.1943 Sabotage mod Slotsmøllen, 28.08.1943 Sabotage mod Herman Jørgensens Maskinsnedkeri, 31.10.1943 Sabotage mod Richardt Rosbæks Værksted, 08.11.1943 Jens P. Larsens Maskinsnedkeri, 17.12.1943 Sabotagebrand mod Lillerød Maskinsnedkeri, 26.12.1943 Sabotage mod Gilleleje Kro, 26.04.1944 Sabotage mod Rungsted Badehotel, 09.09.1944 Sabotageforsøg mod Dansk Elektronisk Fabrik, 01.08.1942 Sabotage mod Auto Industri, 21.08.1942 Sabotage mod Den Tyske Skole, 01.09.1942 Sabotage mod konfektionsfirmaet A/S Svend Albertsen, 25.10.1942 Sabotageforsøg på værktøjsfabrikken "Præcision", 31.10.1942 Sabotage i Nyboder Skole, 10.12.1942 Sabotage mod maskinfabrikken "Præcision", 13.12.1942 Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, 10.05.1943 Sabotage mod udstillingshallen Forum, 24.08.1943 Sabotage mod Siemens Elektricitet A/S, 08.10.1943 Sabotage mod A/S Titan, 16.10.1943 Sabotage mod Elektromekano i Hans Justs magasiner, 21.10.1943 Sabotage mod radiofabrikken American Apparate Co., 09.11.1943 Sabotage mod Skotøjsmagasinet Hector, 20.11.1943 Sabotage mod maskinfabrikken Absalon, 08.12.1943 Sabotage mod A/S Jernkontoret, 26.12.1943 Sabotage mod B&W, 08.01.1944 Sabotage mod A/S W. Heiber & Co.s Autoreparationsværksted, 09.01.1944 Sabotage mod B&W maskin- og skibsbyggeri, 15.01.1944 Sabotage mod Johannesen & Lunds Maskinfabrik, 17.01.1944 Sabotage mod General Motors International A/S ("Nordværk"), 29.01.1944 Sabotage mod Skandinavisk Motor Co. A/S, 18.04.1944 Sabotage mod Aage J. Sørensens maskinfabrik, 22.04.1944 Sabotage mod B&W, 08.05.1944 Sabotage mod Generator (Hans L. Larsens Elektroniske Etablissement), 11.05.1944 Sabotage mod automobilfirmaet Adler Service, 24.05.1944 Sabotage mod B&W Maskin- og Skibsbyggeri, 24.05.1944 Sabotage mod Akkumolatorfabrikken LYAC, 24.05.1944 Sabotage mod Hellesens Elementfabrik, 10.06.1944 A/S Petersen & Wraae, 12.06.1944 Sabotage mod Dansk Industrisyndikat, 22.06.1944 Sabotage mod A/S Nordisk Radio Industris fabriksanlæg "Danavox", 22.06.1944 Sabotage mod FKL maskinfabrik, 24.06.1944 Sabotage mod Dansk Aluminium Industris maskinfabrik, 30.06.1944 Ødelæggelsen af varehuset Buldog, 30.06.1944 Gentagne sabotager og tyveri mod De forenede vognmandsforretninger, 21.02.1944 Sabotage mod A/S Standard Electric, 02.12.1944 Sabotage mod Moritz Andersens Radiofabrik, 18.01.1945 Sabotage mod Elektromekanos værksted i Hans Justs Magasiner, 22.01.1945 Bombesabotage mod Sejbæks maskinfabrik, 03.02.1945 Sabotage mod reservedelslager tilhørende Bohnstedt Petersen A/S, 08.02.1945 Sabotage mod A/S Accumulaterfabrikken Lyre, 10.02.1945 Sabotage mod A/S Cheminova, 14.02.1945 Sabotage mod DDPA's tankanlæg, 13.03.1945