Fuglsang Herregård


Fuglsang Herregård. Hovedbygningen

Intro

Fuglsang Herregård ligger mellem de to middelalderlige købstæder Nykøbing Falster og Nysted på Lolland. Herregården ligger ud til Guldborgsund i et af Danmark skønneste naturområder omgivet af kulturhistoriske levn fra forhistorisk og historisk tid...

Fuglsang Herregård ligger mellem de to middelalderlige købstæder Nykøbing Falster og Nysted på Lolland. Herregården ligger ud til Guldborgsund i et af Danmark skønneste naturområder omgivet af kulturhistoriske levn fra forhistorisk og historisk tid. Herregårdens historie går helt tilbage til middelalderen. Den nævnes for første gang i de skriftlige kilder i 1403. Hovedbygningen er opført i perioden 1868-69 i Rosenborg-stil af den daværende ejer R. V. Neergaard. Hans kone Bodil Neergaard åbnede i slutningen af 1800-tallet Fuglsang for udøvende kunstnere. I dag fungerer Fuglsang som kulturcenter. Stedet er udpeget som et af Lollands bevaringsværdige kulturmiljøer. ''Fuglsang levede af jord, folk og heste'' Området omkring Fuglsang er en fornem repræsentant for det gamle varierede herregårdslandskab. Herregården ligger som centrum i et univers, hvor eksistensgrundlaget var jorden. Når man går rundt inde på selve herresædet vidner blandt andet hovedbygningen, herskabsstalden, smedjen, bestyrer- og landarbejderboligerne om en svunden tid. Dengang var herregården et hierarkisk opdelt minisamfund. Driften var afhængig af et stort folkehold med mange heste, som leverede arbejds- og trækkraft til produktionen. Bevæger man sig fra den smukke park ud i de omgivende marker og skove, støder man på flere hundrede år gamle velbevarede stendiger. De er opført af hovbønder for at afgrænse ejendommen og for at holde dyrene fra mark og skov.