Gadekæret.

Laura i gadekæret. Se omtalen.


Følget ved Klaus Berntsens jordefærd passerer Gadekæret. Bemærk pigerne der drysser blomster foran optoget.
Intro

Gadekæret som det ser ud i 2019, efteråret. Det nuværende gadekær er det sidste af tre gadekær, der har været i Højby.

Er under redigering