Gammel Sogn Skole
IntroOverfor kirken ligger den stråtækte Gammel Sogn Skole, hvor Niels Johannes Fjord er født. Her står også en mindesten med Niels Johannes Fjords relief. Han var forsøgsleder på Landbohøjskolen, og en betydelig foregangsmand i dansk landbrug og som sådan kendt over hele verden. Et uheld under en operation for brok på Frederiksberg Hospital gav sårfeber og kostede Niels Johannes Fjord livet. Adskillige andre steder i vort land er Niels Johannes Fjord mindet med gadenavne, mindesten, statuer, buster, mindeplader og legater.