Genforeningsstenen i Fannerup


Genforeningsstenen i Fannerup

Intro

Ved Fannerups Venstrevælgerforening generalforsamling i marts 1926 fremsattes forslag om at rejse en genforeningssten i byen, og et udvalg med sognerådsformand, gårdejer Laurits Hougaard valgtes til at forestå arbejdet.

Ved Fannerups Venstrevælgerforening generalforsamling i marts 1926 fremsattes forslag om at rejse en genforeningssten i byen, og et udvalg med sognerådsformand, gårdejer Laurits Hougaard valgtes til at forestå arbejdet. De nødvendige pengemidler indkom fra byens borgere, og en stor sten blev fundet i udkanten af Fannerupsgårds skov ned til Sundet og skænket af gårdens ejer. På blokvogn kørtes den til en trekantet plads i Fannerup nordre bydel, hvor de tre veje mødes. Jorden tilhørte gårdejer Laurits Hougaard, der skænkede den til mindeplads, og her rejstes mindestenen på en lille jordforhøjning, omgivet at et stenparti og selve pladsen er afgrænset af større natursten, forbundet med en jernkæde. Byens daværende lærer, Strunge har foreslået indskriften: CHR IX CHR IX 1864 1920 VÆR TRO I MODGANGSTIDENSTYRK FREDEN EFTER STRIDEN Den 20. september 1926 blev stenen afsløret, hvor daværende højskoleforstander Severin Andersen, Djurslands Højskole, talte. Mindestenen er overdraget til kommunen.