Grøntved nedkastningsplads
Intro

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Holbæk Pladsnr.: 3 - Pladsnavn: Grøntved Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 12 - C2: 700 m vest for "G" i Grøntved Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Dato: 21.02.1945, Kodenavn: EMMA

U17

17

1

Flyet nedkastede 17 Tiger-containere og en pakke (walkie-talkie). Det var en fin modtagelse med omgående bortkørsel.

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Anders Bjørnvad: Natten der varede otte dage, 1967. Beretning på Frihedsmuseet 1231 & 1235.

Dato: 20.04.1945, Kodenavn: FLEMMING

Y13

13

2

Flyet nedkastede 13 Fox-containere og 2 pakker med pistoler og håndgranater. Fint kastet og fint modtaget.

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Beretning på Frihedsmuseet 1217.