Gravminde over Just Christian Valentin Haurowitz


Portræt af lægen Just Christian Valentin Haurowitz.


Portræt af Bodil Johanne Haurowitz. Før ægteskabet med Haurowitz var hun gift med en Nitschke.

Intro

Gravmindet over blandt andre lægen Just Christian Valentin Haurowitz er et man lægger mærke til på grund af det bastante, lokalproducerede støbejernsgitter.

Gravminde over Just Chr. Valentin Haurowitz (1818-1899), Bodil Johanne Haurowitz (1813-1885), Theodor Gottlieb Haurowitz (1857-1866), Søren Nielsen Monberg (1766-1846), Gjedske Therkelsen 1777-1850) og Therkel Godtlib Nitschke (1813-1855). Vi ved ikke meget om ''Just Christian Valentin Haurowitz'', udover at han var praktiserende læge i Horsens i perioden 1845-1885, overlæge i hæren i 1850 og læge ved tugthuset fra 1853 til 1885. Dertil var han Ridder af Dannebrog (1878) og Etatsråd (1885). Han var ejer af Stjernholms jorde og her er der i dag anlagt en vej, der er opkaldt efter ham: Haurowitzvej. ''Søren Nielsen Monberg'' var købmand.

''Gravstenen over Haurowitz'' er en segmentbuet stele uden sokkel med et indhugget latinsk kors over inskriptionen. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer, indhugget og uden optegning. ''Gravstenen over Monberg og Therkelsen'' er en stele med spidsbuet gavl, på et retkantet postament og sokkel. Overgangen fra korpus til gavl udgøres af en gesims. I korpus er der indsat en rektangulær inskriptionstavle. ''Inskriptionen'' er udført udelukkende i versaler og er i antikva med breder seriffer. Den er indhugget og optrukket med sort. Gavlen er ''dekoreret'' med en palmet, ud fra hvilken to symmetrisk, stejlende hjorte springer. Over inskriptionstavlen ses to rosetter og derimellem en sommerfugl af marmor. Under inskriptionstavlen ses en laurbærkrans af marmor. Palmegrene symbolisere i gravstenssammenhæng ofte lovprisning og evigt liv, sommerfuglen symbolisere opstandelse og evigt liv, og laurbærkransen kan symbolisere udødelighed. ''Gravstenen over Nitschke ''er ligeledes en stele med spidsbuet gavl, på et postament med hulkel og fals, og retkantet sokkel. Overgangen fra korpus til gavl udgøres af en gesims. I korpus er der indsat inskriptionstavle. ''Inskriptionen ''er udført udelukkende i versaler og er i antikva med breder seriffer. Den er indhugget og optrukket med sort. I den spidsbuede gavl er der indsat en spidsbuet tavle. Tavlen er ''dekoreret'' med et latinsk kors med strålekrans, foran hvilken en opslået bog er placeret. Over inskriptionstavlen er en sommerfugl af marmor monteret. Under inskriptionstavlen er en laurbærkrans monteret. På sokkelen ses fuger. Bogdekorationen symbolisere bibelen/evangeliet og korset at der her ligger en begravet, der tilhører den kristne kirke. ''Gravstedet ''er omkranset af et støbejernsgitter på stensokkel. Gitteret er af den geometriske type. Ved bundlisten ses cirkler indsat mellem stavene. Under håndlisten ses en mæanderbort. Hovedstolperne er afsluttet med en runding. På gitteret er producentens mærke: Stallknecht. Stallknechts Jernstøberi og Maskinfabrik lå i Søndergade 38 og 40. Jernstøberiet startede allerede op i 1830 og var det første jernstøberi uden for København. Det hed på det tidspunkt Weiss’ støberi. Det blev overtaget af Ulrik Stallknecht i 1840.

[https://www.horsensleksikon.dk/haurowitzvej/ Horsens Leksikon: Haurowitzvej.] [https://www.horsensleksikon.dk/byvandring_stallknechts_jernstoberi_og_maskinfabrik/ Horsens Leksikon: Byvandring - Stallknechts Jernstøberi og Maskinfabrik.]