Gravminde over Lauritz Andreas Bernth

Portræt af Lauritz Andreas Bernth

Intro

Gravmindet over Lauritz Andreas Bernth, konstitueret amtsmand, er den første begravelse på den øverste halvdel af kirkegården.

Gravminde over Lauritz Andreas Bernth (1782-1860) og hustruen Stefine Bernth (1792-1872). Det er sparsomt hvad vi ved om ''Lauritz Andreas Bernth'', men vi ved at han var konstitueret amtsmand og at han i 1827 sammen med en kreds af embedsmænd og borgere søgte om bevilling til at oprette en sparekasse i Horsens. Derudover er han at finde i Dansk Demografisk Leksikon: '''Justitsråd og herredsfoged i 1823 (Horsens), Foged og Skriver i 1823 (Stensballegård Birk), Foged og Skriver i 1823 (Voer og Nim Herred), herredsfoged og birkedommer i 1834 (Horsens), Etatsråd, Ridder og Herredsfoged i 1860 (Horsens).'''

Hans gravsten er et fint eksempel på en lidt anderledes version af gravsten med kronende kors på Horsens Kirkegårde. ''Gravstenen'' har et rektangulært korpus med falset top og der er indsat en inskriptionstavle i marmor. Tavlen sidder i en profileret trekløverbue. Stenen afsluttes med et kronende kors i hvid marmor, der sidder på en profileret forhøjning. ''Inskriptionen'' er indridset i antikva. Den har engang været optrukket med sort, men vind og vejr har slidt på stenen. Stenen er ''dekoreret'' med et englehoved og rosetter i relief. Engle afbilledet på gravsten kan ses som ''symboler ''på budbringere fra gud, der forkynder Jesu fødsel og opstandelse. På forhøjningen til korset ses der også reliefarbejde. Alt i alt en ret fin sten - og så er det jo den første begravelse på denne del af kirkegården, hvilket gør den lidt speciel.

[http://www.danske-stenhuggerier.dk/Files/Billeder/produkter/symboler/DS-Gravstenssymboler.pdf Danske Stenhuggerier: Symboler på Gravsten og Deres Betydning].