Højby Fattighus


Fattighuset med kirken i baggrunden


Intro

Huset på Højbyvej lige over for Nørrelunden var det første af to fattighuse i Højby. Opførelsesåret er ukendt, men i 1822 blev det solgt til Højby Sogn. På dette tidspunkt var funktionen at være fattighus, og til trods for at det kaldtes "Hospitalet", var funktionen den samme herefter. Nedrevet 1941

Under redigering

I 1855 blev der bygget et nyt fattighus, der hvor Selleshøjvænget 11 ligger i dag. Det var grundmuret med stråtag, een skorsten, een bageovn, gulvet af brændte sten, men der var ikke køkken. Her var plads til fire familier der hver rådede over ca. 18 m2. Dette hus nedbrændte 2. november 1903 og blev ikke genopført.

Under redigering