Haderslevvej 25


Haderslevvej 25. Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Tysk Skole i 1935, og senere flygtning lejer for tyske flygtninger 1945-1948

Den store røde bygning blev opført i 1935 som skole for børn af tysksproget familier.

Huset var også hjem for flygtninger efter krigen 1945-1948.

Efter krigen blev den folkeskole for Tyrstrup Sogn frem til 1956, hvor den nuværende skole på Gl. Kongevej blev taget i brug.

Christiansfeld Kommune havde her Folkeregister.

Huset bliver i dag brugt som menighedshus for Indre Mission.