Haurvig Kirke
Intro

Kirken ligger ensomt på en lav klitbanke ud til fjorden.

Den er bygget samtidig med Nr. Lyngvig Kirke i 1869. Tårnet er tilføjet i 1947. På kirkegården findes grave for omkomne søfolk og allierede flere, der blev skudt ned under 2. Verdenskrig. Vejen ud til kirken løber på en flad slette, der er et minde om den store stormflod 4. februar 1825, hvor havet overskyllede og udjævnede store områder af Holmsland Klits sydlige del.

''Publiceret''