Historisk sten


Alfred Kaaes historiske sten ved Kronheden skole

Intro

Danmarkshistorien indhugget i 3 meter høj kampesten. Kompositionen drejer sig om Ygdrasils Ask fra den nordiske mytologi. Op af Mimers kilde ved træets rod stiger en skjald, og i enkle billeder skildres gode og onde mærkeår i dansk historie.

Alfred Kaae, der var lærer på Kronheden skole, huggede i 1938 danmarkshistorien ind i en kampsten, der står opstillet ved Kronheden lejrskole og forsamlingshus. Der er fri adgang til at se stenen. Kaae var en ivrig lokalhistoriker, der har skrevet Torstedbogen om Torsted sogn. Bogen er genoptrykt og kan købes i Torsted lokalhistoriske arkiv.