Idrætsbanerne
Intro

I 1968 købte Ry Kommune gården Boelet. Det gav nye arealer til byudvikling, men også til at etablere en stor idrætsplads og bygge Ry Hallen. Boelet lå tidligere inde i landsbyen Siim.

Ry Sportsklub var blevet dannet i 1901 på initiativ af førstelærer Peder Kristian Fjeldsted. I de første mange år spillede klubben bold på et område, som Fjeldsted senere købte - det er dér Mølleskolen har idrætsplads i dag. Stationsbyens første stadion blev taget i brug under krigen, nemlig i 1943 på arealerne mellem Skanderborgvej og Randersvej, hvor Stadionalle leder ind til det åbne område, det, som mange Ry-borgere i dag kalder Byfest-pladsen. Men i 1969 kunne Ryhallen tages i brug sammen med nye, store idrætsbaner på Boelets tidligere marker. Den del af banerne, der ligger tættest på tunnelen under Skanderborgvej, var tidligere mose, det kan man se på flere gamle kort. Bønderne gravede tørv i mosen, der lå i en lavning i marken. Marken bar navnene Trind Dahls Agre og Trind Dahls Blokker, og da mosen blev afvandet mod nord til en slugt ned mod Knudsø var Trind Dahl nok netop navnet på slugten. Da kommunen etablerede idrætsbanerne blev mosen fyldt op, så man ku spille bold uden at trimle ned i et mosehul. Men helt godt blev det ikke. For når det har regnet meget er der stadigvæk vældig blødt på den del af banerne, hvor mosen lå.