Ildpåsættelse i ejendommen Hothersplads 5, 19.08.1942


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Den brandbeskadigede dør. Gerningsmanden har øjensynligt forsøgt at antænde branden ved hjælp af papir, tøj og brandbar væske.

Intro

Sabotagen var en del af en række sabotager foretaget af KOPA fra d. 18-20. august.

0

0

Hothersplads 5. 1.

København

2 Københavns Amt Nordre Birk

KOPA

Børge Thing og Oscar Werner.

AS-10189*

O. Verner (FHM 14314)

Kjeldbæk, 1997.