Indbydelse til demonstration imod atomvåben


Indbydelse til antiatomvåben-demonstration fra starten af 1980’erne. Fagbevægelsen indbød til demonstrationen, og lokale fynske koryfæer optrådte med taler og musik. Plakaten findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Indbydelse til en antiatomvåbendemonstration. Det var fagbevægelsen, der indbød, og lokale fynske koryfæer optrådte med taler og musik.

Efter 2. verdenskrig sænkede det berømte jerntæppe sig ned igennem Europa og delte kontinentet i to. Danmark blev med sin placering ved indsejlingen til Østersøen en af frontlinierne i Den kolde Krig. Det kom til at præge både den danske indenrigs- og udenrigspolitik frem til 1989. Det sydfynske øhav blev i den forbindelse central med oprettelsen af Langelandsfortet.

Højstrup og fredsbevægelsen
I 1982 blev parterne bag forsvarsforliget enige om at styrke det danske luftforsvar, bl.a. ved at etablere to hawk-eskadriller ved Højstrup. Missilerne kom dog først til Fyn i 1985, hvor de blev mødt med del modstand. Af lokalpolitiske hensyn blev de derfor opstillet midlertidigt i Nyborg og på godset Rønning Søgård. Først i 1987 kom missilerne til deres oprindelige bestemmelsessted, øvelsesterrænet ved Højstrup. Her blev de frem til 2001, hvorefter de blev flyttet til Karup. I 2004 blev hawk-systemet udfaset af forsvaret.

Opstillingen af hawk-missilerne ved Højstrup blev en varm politisk kartoffel, og mobiliserede en folkelig modstad. Modstanderne var nervøse for, at etableringen af de fynske eskadriller ville gøre Odense til et potentielt atombombemål. Samtidigt havde den almindelige fredsbevægelse i første halvdel af 80’erne god vind i sejlene. Etableringen af hawk-eskadrillerne blev derfor en karakteristisk konflikt, og et udtryk for den forsvarspolitiske situation i den sidste del af den kolde krig.

Læs mere om
- Den Kolde Krig på wikipedia

- Højstruparealet i artikel af Rene Schrøder Christensen i Fynske Minder.

- Langelandsfortet

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.